Прославуваме 15 години во склоп на фестивалот “Востание #3”!

По мала пауза, правиме мало одбележување на нашата 15-годишнина во склоп на "Востание Фестивал #3" заедно со другарите од Hardfaced, Odd Crew (Бугарија), TrendKill, DRIOMA!

FB Event Link

vostanie-final